Ποιοι συμμετέχουν

  • Μελισσοκόμοι
  • Μελισσοκομικοί Συνεταιρισμοί
  • εταιρείες παραγωγής, επεξεργασίας και τυποποίησης μελιού
  • επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων μέλισσας
  • επιχειρήσεις παραγωγής και επεξεργασίας κεριού

2-symmetexontes.jpg
4-symmetexontes.jpg


  • εταιρείες κατασκευής ή αντιπροσώπευσης μελισσοκομικού εξοπλισμού
  • εταιρείες κατασκευής ή αντιπροσώπευσης εξοπλισμού συσκευασίας και τυποποίησης
  • παραγωγοί ή επιχειρήσεις παραγωγής βιολογικού μελιού
  • Δήμοι με σημαντική παραγωγή μελισσοκομικών προϊόντων
  • περιφέρειες, περιφερειακές ενώσεις δήμων, επιμελητήρια, δημόσιοι οργανισμοί